Woonwijzer2018-02-02T11:07:58+00:00

Woonwijzer

Woonwijzer Meetjesland is een klein team van medewerkers, die hun expertise ter beschikking stellen van de burger. Ben je inwoner of professioneel? Heb je een eenvoudige of zeer complexe vraag? Iedereen krijgt een antwoord op maat.

Bij de woonadviseur
premies en fiscale voordelen voor wie bouwt of verbouwt, huurwetgeving, huurtoelages, sociale leningen, sociale huisvesting

Bij de technisch adviseur
woonkwaliteitscontroles, energiebesparende investeringen en duurzaam bouwen, woningaanpassing voor senioren, uittekenen bouwvergunningen (waarvoor u geen architect nodig hebt)

Bij de energiebegeleider en energiesnoeier
energie- en waterbesparing in de woning, energie- en waterfacturen, de vrijgemaakte energiemarkt, kleine energiebesparende ingrepen