Wild2018-02-02T11:35:21+00:00

Wild

In en rond het Drongengoed leven damherten en reeën vrij in de natuur.

Opgepast!

Matig je snelheid tijdens de bronstperiode – in juli-augustus en november-december voor reeën, van begin september tot  eind oktober voor herten – en wees het hele jaar door extra alert als je ‘s ochtends vroeg of ’s avonds laat bij schemering langsheen het bos rijdt.

Schade?

Overal bewijzen dieren hun nut. De natuur in Vlaanderen doet het goed de laatste jaren, maar de heropleving van zoveel natuurschoon heeft ook mindere kanten. Zo komen veel dieren op zoek naar voedsel erg dicht bij de mens. En soms… hebben ze het op jouw eigendom gemunt. Onder andere aangepikt fruit, kaalgevreten akkers en dood pluimvee maken van schade door wild en beschermde soorten een actueel thema.

Maatregelen tegen schade

Gelukkig bestaan er heel wat maatregelen die schade door dieren kunnen voorkomen. De website helpt je op weg. Zo kunnen we samen genieten van de natuur als een goede buur, met wie het fijn samenleven is.

Schadevergoeding?

Heb je toch schade opgelopen door wild, dan heb je eventueel recht op een schadevergoeding. Hier ontdek je welke schade in aanmerking komt en aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Hoe?

Op het e-loket van Natuur en Bos kun je aangifte doen.