Waterscan2018-02-02T11:23:14+00:00

Waterscan

De gemeente Knesselare werkt samen met Woonwijzer Meetjesland voor de uitvoering van waterscans. Tijdens een huisbezoek worden de mogelijkheden bekeken om waterkosten te besparen.

Hoe?

Via een rondgang in de woning worden de besparingsmogelijkheden (toestellen en gedrag), lekken en

gezondheidsaspecten (bijv. aanwezigheden loden leidingen) in kaart gebracht.

Waterscans worden uitgevoerd bij een specifieke doelgroep.