Wandeling vertelt meer over geplande werken in Drongengoedbos

Er staan de komende jaren verschillende terreinwerken gepland in het Drongengoedbos. Op verschillende plaatsen zal er gekapt en geplagd worden. Om iedereen te informeren over de geplande werken, is er op woensdag 4 juli om 19.00 uur een infowandeling in het Drongengoed.

Enkele jaren geleden werd een beheerplan opgesteld met een visie voor het kwaliteitsvol samengaan van natuur, bos en recreatie in het landschapspark Drongengoed. Dat plan wordt de komende jaren verder uitgevoerd. Zo gaat veel aandacht naar de omvorming van naaldbos naar loofbos, het herstel van boomrijke heide, het behoud van de waardevolle dreven en de aanleg van structuurrijke bosranden. Al die ingrepen zorgen voor een beter leefgebied voor interessante planten, insecten, amfibieën en vogels.

Concreet zal er op verschillende plaatsen gekapt en geplagd worden. Door het plaggen of weghalen van de humusrijke bovenlaag kan de heidevegetatie van vroeger terug kiemen uit de zaden die nog in de grond aanwezig zijn en zich ontwikkelen tot bloemrijke heide. Daarmee wil het Agentschap Natuur en Bos de kwaliteit van het bestaande bos verhogen, het vroegere landschap herstellen en de heide laten toenemen in dit gebied. Op die manier komt men tegemoet aan de Europese doelen op vlak van natuur die voor de regio vastgelegd zijn.

Om iedereen te laten kennismaken met het beheer en de voorziene werken in het Drongengoedgebied, organiseert het Agentschap voor Natuur en Bos een informatiewandeling. Tijdens de wandeling geeft ANB meer uitleg over het hoe, wanneer en waarom van de geplande werken. Inschrijven is niet nodig. De infowandeling start aan parking Krakeel (Drongengoedweg), dat is de parking net voorbij het Jagershof. De wandeling start om 19.00 uur en duurt anderhalf à twee uur. Stevig schoeisel is aanbevolen. Later op het jaar volgen nog meer infomomenten.

2018-06-27T08:35:40+00:00