Vreemdelingenzaken2018-02-05T16:34:03+00:00

Vreemdelingenzaken

Bij de dienst Burgerzaken kunnen mensen van vreemde origine terecht voor inlichtingen over de verblijfsreglementering voor vreemdelingen
(toegang tot het grondgebied, verblijf en vestiging), inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister, afgifte en verlenging van verblijfsdocumenten
en voor uittreksels uit het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Een elektronische verblijfskaart wordt drie weken na de aanvraag afgeleverd.

Meebrengen?

  • Oproepingskaart (eventueel)
  • Een recente pasfoto met effen witte achtergrond (het formaat moet voldoen aan de afmetingen vermeld op de oproepingskaart) – maximum 6 maanden oud
  • Je huidige vreemdelingenkaart of het attest van verlies of diefstal

Kostprijs?

  • 21 euro – gewone procedure – 23 euro (bij verlies), 26 euro (vervallen)
  • 93 euro – spoedprocedure – dringend – levering 2de werkdag na aanvraagdatum, af te halen vanaf 14.00 uur (indien namiddagopening)
  • 147,6 euro – spoedprocedure – zeer dringend – levering 1ste werkdag na aanvraagdatum, af te halen vanaf 14.00 uur (indien namiddagopening)
  • 115,7 euro –  spoedprocedure – zeer dringend – levering bij FOD Binnenlandse Zaken/Centraal Bureau, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel  – afhalen daags na aanvraag, ook op zaterdagochtend, vanaf 8.30 tot 12.30 uur.

Onze gemeente levert ook biometrische vreemdelingenkaarten af. Naast de persoonlijke gegevens die vermeld staan op je chip, je handtekening en je foto zal je vanaf nu ter plaatse ook een scan van enkele vingerafdrukken moeten laten maken. Identiteisfraude wordt daardoor haast onmogelijk.

Kostprijs?

  • 24,2 euro – gewone procedure – 26,6 euro (bij verlies), 29,9 euro (vervallen)
  • 93 euro – spoedprocedure – dringend – levering 2de werkdag na aanvraagdatum, af te halen vanaf 14.00 uur (indien namiddagopening)
  • 147,6 euro – spoedprocedure – zeer dringend – levering 1ste werkdag na aanvraagdatum, af te halen vanaf 14.00 uur (indien namiddagopening)