Voorschotten op loon, kinderbijslag of uitkeringen2018-02-02T10:43:18+00:00

Voorschotten op loon, kinderbijslag of uitkeringen

Het OCMW kan je een voorschot geven op je loon of sociale uitkering (pensioen, ziekte-uitkering, werkloosheidsvergoeding,…) als het niet op tijd kan uitbetaald worden. De reden daarvoor kan zijn dat je pas een aanvraag gedaan hebt en je dossier nog niet in orde is.
Voorwaarde is wel dat je die uitkering nodig hebt om een menswaardig leven te kunnen leiden.
Van zodra je de uitkering ontvangt, vordert het OCMW met jouw akkoord het voorschot rechtstreeks terug van de uitbetalende instantie.

Hoe?
Je vraagt het voorschot aan bij de sociale dienst van het OCMW.
Na ontvangst van de aanvraag onderzoekt de maatschappelijk werker het probleem. Hij of zij kijkt na op welke inkomsten je recht hebt, wanneer je die gaat krijgen, welk bedrag het is.

Onderhoudsgeld
Vroeger kon men ook bij het OCMW terecht voor voorschotten op het onderhoudsgeld voor kinderen, maar die opdracht is nu toegewezen aan DAVO (Dienst Alimentatievorderingen van de Federale Overheidsdienst Financiën)