Voorlopig rijbewijs2018-02-02T10:42:55+00:00

Voorlopig rijbewijs

Van zodra je geslaagd bent voor je theoretisch rijexamen, ontvang je een voorlopig rijbewijs.

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, dat je de toelating geeft om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Er zijn drie modellen:

 1. categorie B, model 36 maanden
 2. categorie B, model 18 maanden
 3. voorlopig rijbewijs model 3

1. categorie B, model 36 maanden

vanaf 17 jaar, begeleider verplicht

Meebrengen?

 • Identiteitskaart
 • Attest van slagen theoretisch examen (afgeleverd door het examencentrum)
 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier

2. categorie B, model 18 maanden

vanaf 18 jaar, 20 uur praktische les verplicht

Meebrengen?

 • Identiteitskaart
 • Attest van slagen theoretisch examen (afgeleverd door het examencentrum)
 • Bekwaamheidsattest van de rijschool met vermelding van de gevolgde les
 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier

3. voorlopig rijbewijs model 3

Geldig voor alle categorieën, behalve B)

Meebrengen?

 • Identiteitskaart
 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (ook de eventuele begeleiders moeten tekenen)
 • Geneeskundig attest voor de hogere categorieën

Kostprijs?

25 euro.