Verwarmingstoelage2018-10-02T16:18:59+00:00

Verwarmingstoelage

Mensen met financiële problemen kunnen onder bepaalde voorwaarde in aanmerking komen voor een verwarmingstoelage.

Een verwarmingstoelage kan slechts eenmaal per jaar en per alleenstaande of gezin worden toegekend. Om de toelage te kunnen ontvangen, moet je een factuur voor aankoop van hout, kolen, elektriciteit, mazout, gas of petroleum kunnen voorleggen.

Hoe?
Je vraagt je verwarmingstoelage aan bij de sociale dienst van het OCMW van je gemeente.

Wat meebrengen?
• Identiteitskaart
• Bewijzen van je bestaansmiddelen (bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden, overzicht van je spaargelden en van de mensen waarmee je samenwoont,…)

Bedrag?
De verwarmingstoelage bedraagt 450 euro.