Verkavelingsvergunning2018-02-02T10:40:07+00:00

Verkavelingsvergunning

Wie een grond, gelegen in het Vlaamse Gewest, wil splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond, heeft een verkavelingsvergunning nodig.

Je verneemt er alles over bij de dienst Stedenbouw.

Vanaf 1 januari 2018 worden de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning samengevoegd tot de omgevingsvergunning. Je kunt je vergunningsaanvraag vanaf dan online indienen via www.omgevingsloket.be.