Schuldbemiddeling

2018-02-01T16:59:28+00:00

Schuldbemiddeling Wie problemen heeft met de afbetaling van leningen of kredieten, of te maken krijgt met incassobureaus, kan een beroep doen op het OCMW. Het OCMW bemiddelt bij schuldeisers om te komen tot schuldvermindering of een afbetalingsplan, en onderzoekt of de aangerekende schulden, intresten of kosten correct berekend worden/werden.

Schuldbemiddeling2018-02-01T16:59:28+00:00

Eenmalige bemiddeling

2018-02-01T11:12:40+00:00

Eenmalige bemiddeling Voor wie moeilijkheden heeft bij het betalen van energiefacturen, belastingen of andere rekeningen, kan een eenmalige bemiddeling een uitweg bieden. Het OCMW bekijkt samen met jou welke afbetaling haalbaar is, rekening houdend met je inkomsten uitgaven, en stelt een afbetalingsplan voor aan de schuldeisers.

Eenmalige bemiddeling2018-02-01T11:12:40+00:00

Collectieve schuldenregeling

2018-02-01T10:45:58+00:00

Collectieve schuldenregeling Als je onvoldoende inkomsten hebt om je schulden op een redelijke termijn af te betalen, kan collectieve schuldenregeling raad brengen. Een collectieve schuldenregeling (ook wel foutief ‘collectieve schuldbemiddeling’ genoemd) is een gerechtelijke procedure die bindende afspraken vastlegt tussen jezelf en de schuldeisers, en je toelaat om al je vaste kosten te betalen en [...]

Collectieve schuldenregeling2018-02-01T10:45:58+00:00

Budgetbeheer

2018-02-01T10:30:45+00:00

Budgetbeheer Als je problemen hebt met het beheren van je budget of schulden, of afbetalingsproblemen hebt, kan budgetbeheer een optie zijn. Een maatschappelijk werker zal samen met je een inventaris van je schulden maken en een budgetplan opstellen. Al je inkomsten komen op een speciale rekening, die geopend én beheerd wordt door het OCMW. Het verschil [...]

Budgetbeheer2018-02-01T10:30:45+00:00