Onbewoonbare/overbewoonde woningen

2018-02-01T15:13:26+00:00

Onbewoonbare/overbewoonde woningen In de Vlaamse Wooncode zijn een aantal kwaliteitsnormen vastgelegd voor huurwoningen. Een woning is onbewoonbaar als ze door een aantal gebreken een risico inhoudt voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners. Als je denkt dat je huurwoning daar aan voldoet, schrijf je per aangetekende brief de huisbaas aan. Als de [...]

Onbewoonbare/overbewoonde woningen2018-02-01T15:13:26+00:00