Gemeentelijke administratieve sancties

2018-02-01T13:41:07+00:00

Gemeentelijke administratieve sancties Een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) is een administratieve geldboete die wordt opgelegd aan personen vanaf 14 jaar die voor overlast zorgen. Bemiddelen In de eerste instantie kiest de politie vooral voor een bemiddelende aanpak. Als de vermanende vinger geen gevolg krijgt, wordt het dossier overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar. Ook dat [...]

Gemeentelijke administratieve sancties2018-02-01T13:41:07+00:00