Strafregister, uittreksel2018-02-02T09:14:45+00:00

Strafregister, uittreksel

Bij een sollicitatie heb je in veel gevallen een uittreksel uit het strafregister nodig (vroeger: getuigschrift van goed zedelijk gedrag). Het is een officieel document dat een opsomming geeft van de persoonsgegevens en eventuele veroordelingen.

Hoe?

Je kan het attest aanvragen via het e-loket of op de dienst Burgerzaken.

Het uittreksel moet je persoonlijk afhalen of met een volmachtformulier dat je op de dienst Burgerzaken kan verkrijgen.

Meebrengen?

Je identiteitskaart.

Kostprijs?

Gratis.