Aalter en Knesselare geven 29 straten een nieuwe naam: openbaar onderzoek vanaf 1 maart

Op 1 januari 2019 fusioneren Aalter en Knesselare tot een nieuwe, sterke gemeente Aalter. Omdat in beide gemeenten heel wat dezelfde straatnamen voorkomen, moeten 29 straten een nieuwe naam krijgen. Voor alle 29 hebben beide gemeentebesturen nu een alternatief klaar.

Aalter en Knesselare tellen heel wat straten met een identieke of gelijkaardige naam. Omdat dubbele straatnamen voor verwarring kunnen zorgen bij hulp- en postdiensten, gingen beide besturen op zoek naar een oplossing: 29 straten, verspreid over Aalter en Knesselare, krijgen vanaf 1 januari 2019 een nieuwe naam en/of nieuwe huisnummers. Ook straten die doorlopen over de huidige gemeentegrens en die ter hoogte van die grens van naam veranderen, werden meegenomen in het verhaal.

Objectieve criteria

Bij de bepaling van de straten die van naam wijzigen, hielden beide besturen rekening met objectieve criteria, zoals het aantal handelszaken/ondernemingen en het aantal inwoners per straat. Zo blijven bijvoorbeeld de Brugstraat, Molenstraat en Kouter in Aalter ook na de fusie bestaan omdat er meer handelszaken gevestigd zijn en er meer inwoners wonen dan in de Brugstraat, Molenstraat en Kouter in Knesselare. In Knesselare verandert er dan weer niets voor de Kerkstraat, Kloosterstraat en Veldstraat, drie drukke centrumstraten.

Link met het verleden

In beide gemeenten deed een adviesgroep, gespecialiseerd in erfgoed en historisch onderzoek, gemotiveerde voorstellen voor nieuwe straatnamen. Daarbij worden oude plaatsnamen of toponiemen zo veel mogelijk in ere hersteld. Beide colleges maakten een analyse van de voorstellen en namen een beslissing over de nieuwe straatnamen. De gemeenteraad heeft op 14 februari 2018 de nieuwe straatnamen voorlopig aanvaard.

Dit zijn de voorgestelde, nieuwe straatnamen in Knesselare (vanaf 1 januari 2019)

 • Knokkebaan (nu: Knokseweg N44)
 • Flabbaertstraat (Beekstraat)
 • Buizerddreef (Beukendreef)
 • Porcelijnegoedstraat (Brugstraat)
 • Priesteragelaan (Cardijnlaan)
 • Pamels Kerkweg (Kerkweg, kant Schaperstraat)
 • Driesstraat (Grote Dries)
 • Gottebeekstraat (Heirstraat tussen Vrekkemstraat en Berkenstraat)
 • Oostmolen-Noord (Varenstraat 4 en 6, Heirstraat tussen Vrekkemstraat en Middelweg)
 • Knesselarekouter (Kouter)
 • Bellemdreefken (verbinding tussen Kruisstraat en Heirstraat)
 • Mispelare (Malsemstraat)
 • Looierijstraat (Molenstraat)
 • Pierlalaweg (Schoolstraat)
 • Leieberm (Zuidleiestraat)
 • Knesselaarsestraat (Maria-Aalterseweg)

Inspraak en openbaar onderzoek

Om iedereen de kans te geven te reageren op de nieuwe straatnamen, loopt een openbaar onderzoek van 1 maart 2018 tot en met 30 maart 2018.

 1. Straatnamenanalyse
 2. Collegebeslissing Knesselare – opstarten van de procedure tot straatnaamwijziging (CBS 20171122)
 3. Collegebeslissing Knesselare – opdracht cultuurraad (CBS 20171220)
 4. Advies straatnaamgeving fusie Aalter Knesselare
 5. Collegebeslissing Knesselare – voordracht nieuwe straatnamen (CBS 20180124)

Het papieren dossier ligt tijdens de duur van het onderzoek ook ter inzage op het Secretariaat (eerste verdieping) in het gemeentehuis, De Plaats 14 in Knesselare.

 • op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur
 • op woensdag ook van 14.00 tot 16.00 uur
 • op donderdag van 16.00 tot 19.00 uur.

Bezwaren, opmerkingen, voorstellen…

Bewoners kunnen tijdens de duur van het onderzoek gemotiveerde bezwaren en opmerkingen indienen én een gemotiveerd voorstel doen voor een andere, nieuwe naam.

 • per brief (aan het College van Burgemeester en Schepenen, De Plaats 14, 9910 Knesselare)
 • via mail, naar samensterkerbeter@knesselare.be
 • mondeling, op het Secretariaat (tegen ontvangstbewijs)
 • door je schriftelijke opmerkingen af te geven op het Secretariaat (tegen ontvangstbewijs)

Na afloop van het openbaar onderzoek behandelt het College van Burgemeester en Schepenen de bezwaren, opmerkingen en suggesties. De gemeenteraad van Knesselare zal daarna definitief beslissen over de nieuwe straatnamen. Nadien kunnen de nieuwe huisnummers worden toegekend.

Vlotte afhandeling

De nieuwe straatnamen en huisnummeringen gaan in vanaf 1 januari 2019. Beide gemeentebesturen zullen de bewoners optimaal begeleiden en informeren zodat de adreswijzigingen vlot kunnen verlopen.

www.samensterkerbeter.be

2018-03-01T09:45:42+00:00