Stedenbouwkundig attest2018-02-05T15:58:42+00:00

Stedenbouwkundig attest

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Als je de inlichtingen over een perceel, gelegen in het Vlaams Gewest, bevestigd wilt zien, kun je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Dat geeft je meer zekerheid.

Let op! Een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning, en de erop vermelde informatie over bestemming en opgelegde voorwaarden blijft slechts 2 jaar geldig.

Hoe?

Je vraagt het attest aan op de dienst Stedenbouw. Dat kan via het aanvraagformulier.

Om een attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn.

Het attest wordt verleend op basis van een door je opgemaakt schetsontwerp. Zo kun je zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Meebrengen?

Je brengt het aanvraagformulier ingevuld mee.

Kostprijs?

Gratis.