Speelstraat2018-02-02T09:04:37+00:00

Speelstraat

Tijdens de paas- en zomervakantie kunnen bepaalde straten afgesloten worden, zodat er meer speelruimte komt voor de kinderen uit de buurt. Dat zijn dan speelstraten.

Voorwaarden
Een speelstraat kan enkel in een straat waar:
• een snelheidsbeperking van 30 of 50 km per uur geldt
• het woonkarakter overheerst
• er geen doorgaand verkeer of openbaar vervoer door de straat rijdt
• op zijn minst 75 procent van de bewoners akkoord gaat

Het succes van de speelstraat staat of valt met de inzet, betrokkenheid en steun van de buurtbewoners. Per straat leiden minstens 3 meters/peters alles in goede banen.