Sociale woningen2018-02-02T08:57:49+00:00

Sociale woningen

De Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen (Eeklo) bouwt en verhuurt sociale woningen voor en aan mensen met lagere inkomens én stelt sociale leningen ter beschikking.
In Knesselare zijn er sociale woningen in De Bethune en de Hemelrijkstraat, in Ursel in de Cardijnlaan.
De komende jaren komt er, verspreid over Ursel en Knesselare, nog een mix van 50 sociale koop- en huurwoningen.
Wie in aanmerking wil komen voor een sociale woning, moet zich eerste inschrijven bij de MBV via het inschrijvingsformulier, dat je persoonlijk moet indienen.
De sociale woningen worden toegewezen volgens de chronologische volgorde van de inschrijvingen. Er gelden ook voorrangsregels. De wachtperiode voor de toewijs van een sociale woning kan sterk variëren en is afhankelijk van de keuze van de type woningen en van de gevraagde gemeente.
De MBV houdt ook zitdagen op afspraak in het Sociaal Huis.