Sluikstorten2018-02-01T17:03:50+00:00

Sluikstorten

Sluikstorten is het op straat achterlaten van afval buiten de ophaalmomenten of op een niet-toegelaten manier. Ook het zonder toelating aanplakken van affiches, het plaatsen van panelen op het openbaar domein of het achterlaten van glas naast de glascontainer vallen onder die noemer.

Zware boetes

Wanneer de sluikstorter geïdentificeerd kan worden, verhaalt de gemeente de factuur (200 euro) voor het opruimen en verwerken van het afval op de overtreder. Daarnaast is sluikstorten ook een inbreuk op de GAS-reglementering (Gemeentelijke Administratieve Sancties). Overtredingen kunnen bestraft worden met boetes tot 350 euro.