Schuldbemiddeling2018-02-01T16:59:28+00:00

Schuldbemiddeling

Wie problemen heeft met de afbetaling van leningen of kredieten, of te maken krijgt met incassobureaus, kan een beroep doen op het OCMW.

Het OCMW bemiddelt bij schuldeisers om te komen tot schuldvermindering of een afbetalingsplan, en onderzoekt of de aangerekende schulden, intresten of kosten correct berekend worden/werden.