SABAM en billijke vergoeding2018-02-01T16:54:36+00:00

SABAM en billijke vergoeding

Als erop op je activiteit muziek (of theater) gespeeld wordt, moet je SABAM én billijke vergoeding verwittigen én betalen. SABAM en billijke vergoeding zijn vergoedingen die betaald worden aan auteurs en artiesten om hun muziek te mogen gebruiken.

Bij een activiteit in volgende gemeentelijke lokalen moet je geen billijke vergoeding betalen omdat het gemeentebestuur de vergoeding voor jou betaalt:

  • polyvalent lokaal sporthal
  • Flabuit
  • parochiaal centrum Knesselare
  • feestzaal Kloosterstraat
  • Katerhoek