Openbaar onderzoek over RUP Vermeire (Hooiestraat), participatiemoment op 6 september

Het schepencollege keurde op 30 mei 2018 de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Vermeire goed. Het GRUP moet het bedrijf uit de Hooiestraat 26 toelaten om de werkplaats uit te breiden, bijkomende verharding voor opslag, circulatie en parkeerruimte te voorzien en een nieuwe toonzaal, gecombineerd met een woonfunctie, te bouwen.

De procesnota en startnota liggen ter inzage van de bevolking van 22 augustus tot 22 oktober 2018 op Dienst Grondgebiedzaken in het gemeentehuis, De Plaats 14, 9910 Knesselare), op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur, op woensdag ook van 14.00 tot 16.00 uur en op donderdag van 16.00 tot 19.00 uur.

Op donderdag 6 september is er tussen 17.00 en 19.00 uur een participatiemoment op de Dienst Grondgebiedzaken in het gemeentehuis.

Personen die bezwaren of opmerkingen hebben over de startnota kunnen tot 22 oktober 2018 hun mondelinge bezwaren uiten op het participatiemoment, ze aangetekend versturen of afgeven tegen ontvangstbewijs, aan/bij het Gemeentebestuur Knesselare, De Plaats 14, 9910 Knesselare.

2018-08-22T15:08:30+00:00