RUP – ruimtelijk uitvoeringsplan2018-01-31T16:49:28+00:00

RUP – ruimtelijk uitvoeringsplan

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een bestemmingsplan dat voor een bepaald gebied de stedenbouwkundige voorschriften aangeeft inzake bestemming, inrichting en/of beheer, en eventueel de normen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.

Concreet wordt in een RUP aangeduid waar men wat mag bouwen en worden voorschriften zoals bouwdiepte, dakhelling en andere stedenbouwkundige bepalingen opgenomen.

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) vervangen de vroegere BPA’s. De oude BPA’s, zoals BPA De Kouter, blijven van toepassing. Alle RUP’s en BPA’s liggen ter inzage bij de dienst Stedenbouw.

RUP Centrum

RUP Centrum legt de krijtlijnen vast voor de toekomst van de dorpskern in deelgemeente Knesselare. De gemeente wil het kwaliteitsvol wonen en leven in het centrum bewaken en legt daarom in het RUP regels op, voor één- en meergezinswoningen.