RUP gaat voor kwaliteitsvol leven in centrum Knesselare

De gemeenteraad keurde het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Centrum goed. Daarmee legt ze de krijtlijnen vast voor de toekomst van de dorpskern in deelgemeente Knesselare. De gemeente wil het kwaliteitsvol wonen en leven in het centrum van Knesselare bewaken en legt daarom regels op, voor één- en meergezinswoningen.

Groendak

Zo kan de bouwdiepte voor ééngezinswoningen op het gelijkvloers nog enkel tot 20 meter op voorwaarde dat er nog 8 meter tuin is. Op de verdieping is de bouwdiepte beperkt tot 12,5 meter, inclusief terras. De nokhoogte is vastgelegd op 12,5 meter en bouwen mag nog maximum 2 lagen hoog (exclusief dak). Het RUP stimuleert daarnaast parkeren op eigen terrein: aparte garages krijgen een groendak.

Appartementen

Het RUP bepaalt ook langs welke centrumstraten nog appartementsgebouwen kunnen komen (beter ingepast in het straatbeeld en het woonweefsel) en aan welke voorwaarden die moeten voldoen. Ook daar staat kwaliteit voorop. De gemeente kiest voor een mix van typeappartementen, parkeergelegenheid op eigen terrein (carports of openstaanplaatsen), voldoende groen en akoestisch comfort.

Kwaliteit

Waardevolle gebouwen en waardevol houtig erfgoed (bomen en groen) worden beschermd. Zo garandeert de gemeente de kwaliteit van de dorpskern in Knesselare ook voor de toekomstige generaties. Het RUP vind je hier en ligt ter inzage op de dienst Stedenbouw.

2018-02-05T13:29:16+00:00