Ruimtelijk Structuurplan2018-03-07T17:07:06+00:00

Ruimtelijk Structuurplan

Elke stad of gemeente heeft een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS). Het GRS geeft het kader voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid weer en legt vast waar men in de toekomst in Knesselare kan wonen, een bedrijf kan vestigen of waar er ruimte is voor recreatie en ontspanning.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan ligt ter inzage bij de dienst Stedenbouw en vind je hieronder.

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen leggen de krijtlijnen vast voor het provinciale en Vlaamse ruimtelijk beleid.