Rioolaansluiting2018-02-01T16:40:57+00:00

Rioolaansluiting

Een huisaansluiting is de aansluiting van de privériolering op de openbare riolering. De rioolaansluiting omvat zowel de afvoerbuizen op openbaar domein als het toezichtputje dat zich op openbaar of privédomein bevindt. Via dit putje kan je controleren of een verstopping zich op openbaar of op privédomein bevindt.

Wie wil aansluiten op het rioleringsnet, richt een aanvraag aan FARYS. FARYS is de beheerder van het rioleringsstelsel in Knesselare en zorgt voor de rioolaansluiting van de hoofdriool in de straat tot aan de rooilijn.

Hoe?

Vraag je rioolaansluiting minstens 6 tot 8 weken voor de gewenste uitvoering aan. Van aanvraag tot uitvoering neemt dit al gauw enkele weken in beslag. Zo moet FARYS onder meer vóór de start van de graafwerken de plannen van de ondergrond opvragen om schade aan bestaande leidingen en kabels te voorkomen.

Dat kan via het e-loket van FARYS, of op het algemeen waternummer: 078 35 35 99.

Handleiding?

In de brochure je aansluiting op het rioleringsnet geeft FARYS een volledige handleiding van wat je moet doen.

Kostprijs?

Voor een particuliere huisaansluiting rekent het bedrijf een forfaitair bedrag van 1.250 euro (excl. BTW) aan. Verkavelaars betalen een bedrag tegen kostprijs. Wie wil aansluiten op het rioleringsnet, moet een aanvraag richten aan FARYS.