Richtlijnen omgevingsvergunning ééngezinswoningen en verkavelingsaanvraag: openbaar onderzoek van start

Het ontwerp stedenbouwkundige verordening inzake de algemene richtlijnen die gelden bij een omgevingsvergunningsaanvraag voor ééngezinswoningen of verkavelingsaanvraag ligt van 27 april tot en met 26 mei 2018 ter onderzoek. Het dossier vind je hier en ligt ook inzage op de dienst Stedenbouw in het gemeentehuis van Knesselare (tijdens de openingsuren).

Bezwaren of opmerkingen over het ontwerp moeten voor het einde van het openbaar onderzoek schriftelijk gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen van Knesselare, De Plaats 14, 9910 Knesselare.

2018-04-26T14:30:06+00:00