Plannenregister2018-02-01T15:32:25+00:00

Plannenregister

Het plannenregister is een gemeentelijk gegevensbestand waarin voor het grondgebied van de gemeente alle bestemmingsplannen (BPA’s, RUP’s en gewestplannen), onteigeningsplannen en stedenbouwkundige verordeningen opgenomen zijn.

Uittreksel
Wie een uittreksel uit het plannenregister wil, kan dat opvragen op de dienst stedenbouw@knesselare.be.
Het uittreksel uit het plannenregister vermeldt de meest recente stedenbouwkundige bestemming van een goed.

Kostprijs?
50 euro