Openbare onderzoeken2018-06-26T09:15:10+00:00

Openbare onderzoeken

Voor sommige, stedenbouwkundige aanvragen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd om na te gaan of er burgers zijn die bezwaren hebben tegen je project.

Bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend worden, leiden niet automatisch tot een weigering van de aanvraag: het schepencollege zal zich uitspreken over de bezwaren.

Overzicht lopende openbare onderzoeken:

Bekendmakingen van de omgevingsvergunningen:

Bekendmakingen van meldingsaktes: