Openbaarheid van bestuur2018-02-01T15:20:16+00:00

Openbaarheid van bestuur

Elke overheid in Vlaanderen is verplicht de burgers zo goed mogelijk te informeren.

Actieve openbaarheid houdt in dat de overheden burgers informeren over het gevoerde beleid, door een gemeentelijk informatieblad, een website, informatievergaderingen, bewonersbrieven,…

Passieve openbaarheid betekent dat de burgers zélf mogen verzoeken bepaalde bestuursdocumenten te zien (inzagerecht), er een kopie van te ontvangen en uitleg te krijgen.