Openbaar onderzoek onteigeningsplan Moerakker

Van 26 februari tot en met 28 maart 2018 loopt een openbaar onderzoek over het voorlopig vastgesteld onteigeningsbesluit Moerakker. De te onteigenen percelen liggen tussen de Aalterseweg en Stekelhoek in Knesselare.

Het voorlopig onteigeningsbesluit, inclusief projectnota en onteigeningsplan, ligt ter inzage:

  • op de dienst Grondgebiedzaken, Milieu en Stedenbouw in het gemeentehuis, De Plaats 14 in Knesselare, op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur, op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en donderdag van 16.00 tot 19.00 uur.
  • bij Veneco, Panhuisstraat 1, Destelbergen, elke werkdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

Wie bezwaren of opmerkingen heeft tegen de definitieve vaststelling van het plan, of een verzoek tot zelfrealisatie wenst in te dienen, kan zijn/haar schriftelijke bemerkingen aangetekend sturen of afgeven tegen ontvangstbewijs aan de Raad van Bestuur van Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen, binnen de termijn van het openbaar onderzoek. De datum van de poststempel of de datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

De volgende documenten zijn ook hier digitaal te bekijken:

2018-03-05T16:41:58+00:00