Onbewoonbare/overbewoonde woningen2018-02-01T15:13:26+00:00

Onbewoonbare/overbewoonde woningen

In de Vlaamse Wooncode zijn een aantal kwaliteitsnormen vastgelegd voor huurwoningen. Een woning is onbewoonbaar als ze door een aantal gebreken een risico inhoudt voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners. Als je denkt dat je huurwoning daar aan voldoet, schrijf je per aangetekende brief de huisbaas aan.

Als de verhuurder weigert iets te ondernemen of niet reageert, kan je een aangetekende brief sturen naar de burgemeester. Een ambtenaar van de dienst Stedenbouw en een gewestelijk ambtenaar zullen dan een onderzoek instellen.

De burgemeester zal, nadat alle adviezen binnen zijn, alle partijen horen en een beslissing nemen. Een eigenaar kan nog beroep aantekenen bij de bevoegde minister.

Overbewoonde woningen

Elke woning heeft een maximale woningbezetting conform de normen van de Vlaamse Wooncode.

Een overbewoonde woning is een woning waar meer bewoners zijn dan de bezettingsnorm toelaat.

De procedure is analoog aan de procedure voor het ongeschikt en onbewoonbaar verklaren van woningen.