Omgevingsvergunning2018-02-01T15:13:00+00:00

Omgevingsvergunning

De nieuwe omgevingsvergunning verenigt én vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

De invoering van de omgevingsvergunning gaat in voege op 1 januari 2018. Je kunt je vergunningsaanvraag vanaf dan online indienen via www.omgevingsloket.be.