OCMW Aalter zoekt armoedecoördinator

Voor de uitwerking van het project ‘Elk kind telt, investeren in de toekomst*’ is OCMW Aalter op zoek naar een armoedecoördinator. Het betreft een voltijdse, contractuele functie voor een periode van 2 jaar.

Een greep uit je takenpakket

 • Creëren van een regionaal netwerk met als belangrijke partners OCMW’s, Katrol, scholen, welzijnsorganisaties, welzijnsschakels of verenigingen waar armen het woord nemen:
  • In kaart brengen van de bestaande netwerken rond welzijn en armoede in het Meetjesland;
  • Inventariseren van de problemen die zich stellen op het vlak van samenwerking;
  • Samenbrengen van het overlegplatform;
  • Het verder uitbouwen en versterken van het overlegplatform; als armoedecoördinator neem je in het overlegplatform een regiorol op;
 • In kaart brengen van de regionale en lokale armoedesituatie (armoedekaart) en de bestaande initiatieven met aandacht voor de lacunes en overlappingen;
 • Op basis van de resultaten van de ‘armoedekaart’ een concrete geïntegreerde hulpverlening voor kinderen opzetten: per lokaal bestuur/wijk of regio nagaan welke activiteiten er dienen opgezet te worden en in welke mate er nood is aan een brugfiguur in de scholen/straathoekwerk om gezinnen in kansarmoede te bereiken en te begeleiden;
 • Fungeren als schakel tussen scholen, ouders en welzijnsorganisaties m.b.t. het detecteren van de nood aan informatie; in samenwerking met de collega’s maatschappelijk werkers van het OCMW kan de armoedecoördinator zorgen voor de correcte toeleiding.

Jouw profiel

 • Je bent in het bezit van een diploma maatschappelijk werker (bachelor in de sociale gezondheidszorg of bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent);
 • Je bezit een rijbewijs B;
 • Je bent sociaal ingesteld en een goede netwerker, je hebt zin voor initiatief, je bent vriendelijk en respectvol. Ook communiceren en stressbestendig en integer handelen vormen voor jou geen probleem;
 • Je hebt bij voorkeur een eerste ervaring binnen een openbaar bestuur;
 • Je bent beschikbaar vanaf 1 januari 2019.

Wat krijg je ervoor in de plaats?

 • Een voltijds contract van bepaalde duur voor een periode van 2 jaar;
 • Minimum bruto maandwedde in schaal B1-B3 van € 2460,78 als starter;
 • Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, glijdende werkuren, gratis openbaar vervoer, fietsvergoeding,…

Interesse?

Bezorg ons dan ten laatste op donderdag 13 december 2018 je motivatiebrief, uittreksel uit het strafregister, kopie rijbewijs en cv:

 • via het e-loket;
 • per brief: OCMW Aalter t.a.v. cel Personeel, Europalaan 22, 9880 Aalter;
 • via e-mail: ocmwpersoneel@aalter.be.

Na bevestiging van de ontvangst van je kandidatuur ontvang je via e-mail een thuisopdracht die uiterlijk maandag 17 december 2018 moet ingediend worden:

 • per brief: OCMW Aalter t.a.v. cel Personeel, Europalaan 22, 9880 Aalter
 • via e-mail: ocmwpersoneel@aalter.be;

Op basis van het behaalde resultaat op de thuisopdracht zal je al dan niet uitgenodigd worden voor een interview op vrijdag 21 december 2018.Wij kijken er alvast naar uit je te ontmoeten!

* Met het project ‘Elk kind telt, investeren in de toekomst’ willen de OCMW-besturen van Aalter, Knesselare, Maldegem, Zomergem, Lovendegem, Waarschoot en Wachtebeke de bestaande regionale en lokale netwerken rond gezinnen en kinderen en de bestaande individuele en collectieve initiatieven bundelen, beter structureren en de ‘best practices’ regionaal uitbreiden. Ze willen gezinsarmoede aan de basis aanpakken, de bestaande netwerken verder uitbouwen en structureel verankeren. Ze geloven er in dat de samenwerking tussen de verschillende actoren op deze manier kan bevorderd worden waardoor elke actor binnen zijn rol nog meer opvoedingsondersteunend te werk kan gaan. Ze willen in dialoog gaan met de gezinnen, luisteren naar hun verhaal, hen versterken in wie ze zijn en wat ze al geprobeerd hebben. Ze willen mensen ondersteunen in het zetten van de stap naar integrale hulp en ze willen mensen bereiken die ze tot nu toe nog niet bereikt hebben.

2018-12-03T15:26:33+00:00