Nationaliteit, bewijs2018-03-06T10:26:34+00:00

Nationaliteit, bewijs

Een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent. Dat bewijs wordt meestal gevraagd wanneer je een activiteit wil uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Hoe?

Je kan het attest aanvragen via het e-loket of persoonlijk, op de dienst Burgerzaken.

Wat meebrengen?

Je identiteitskaart.

Kostprijs?

Gratis.