Onteigeningsplan Moerakker definitief vastgesteld

Het onteigeningsplan Moerakker is op 30 augustus 2018 definitief vastgesteld door de Raad van Bestuur van Veneco. Het plan is opgesteld volgens artikel 28 van het Decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut van 24 februari 2017. De te onteigenen percelen liggen tussen de Aalterseweg en Stekelhoek in Knesselare.

Het definitief onteigeningsbesluit is, samen met haar bijlagen, hieronder raadpleegbaar:

2018-09-12T15:38:12+00:00