Minder Mobielen Centrale2018-02-01T14:51:22+00:00

Minder Mobielen Centrale

De Minder Mobielen Centrale (MMC) helpt mensen die geen beroep kunnen doen op het openbaar vervoer (bus/trein) door een fysieke beperking, het tekort aan openbaar vervoer en een beperkt inkomen.
De MMC wordt bemand door chauffeur-vrijwilligers die met hun eigen wagen rijden en is elke werkdag van 8.00 tot 20.00 uur beschikbaar. Uitzonderlijk rijdt de MMC ook op zaterdagen, zon- en feestdagen, op voorwaarde dat een chauffeur-vrijwilliger gevonden wordt om te rijden.

Voor wat?
De MMC haalt je op voor socio-culturele activiteiten, familiebezoek of om boodschappen te doen.
Opgepast: de Minder Mobielen Centrale is geen ziekenwagenvervoer. Daarvoor kun je een aanvraag doen bij de MMC van de mutualiteit.

Hoe?
Kandidaat-gebruikers kunnen elke werkdag, tijdens de werkuren, telefonisch contact opnemen met het OCMW op 09 325 89 89 om een rit aan te vragen.

Kostprijs?
Je betaalt jaarlijks lidgeld. van 10 euro. Per rit betaal je een vergoeding van 0,33 euro per kilometer. Het minimum te betalen bedrag bedraagt 2 euro.