Managementteam2018-02-08T16:09:17+00:00

Managementteam

Het managementteam is het hoogste overlegorgaan binnen de structuur van de gemeentelijke en OCMW-diensten.

Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke en OCMW-diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Daarnaast bewaakt het de eenheid in de werking en de kwaliteit van de organisatie.

Gemeentesecretaris Els Van Cleemput, bijgestaan door OMCW-secretaris Elie Standaert, zitten het managementteam voor.

Ook de respectieve financieel beheerders (Vicky Bonte en Marc Teerlynck), beleidsmedewerker gemeente (Annelies De Roo), diensthoofd Grondgebiedzaken (Ivan Cuyt) en diensthoofd sociale zaken OCMW (Gerda Pollet) maken deel uit het managementteam.

Vanuit de politiek maken burgemeester Erné De Blaere en OCMW-voorzitter Johan Van den Kerchove het team volledig.