Leven, bewijs2018-03-06T10:24:36+00:00

Leven, bewijs

Het bewijs van leven is een document waarmee je kunt aantonen dat je nog in leven bent.

Het document wordt soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo hoeft je je bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat je nog leeft.

Hoe?

Je kan het attest aanvragen via het e-loket of bij de dienst Burgerzaken. Het bewijs mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of een gevolmachtigde.

Wat meebrengen?

Je identiteitskaart.

Bij een volmacht moet de volmachthouder de volmacht van de aanvrager, de identiteitskaart van de aanvrager en de eigen identiteitskaart meebrengen.

Kostprijs?

Gratis.