Leegstand en verkrotting2018-03-06T11:02:10+00:00

Leegstand en verkrotting

Zowel de gemeente Knesselare als het Vlaamse Gewest heffen een belasting op leegstaande en verkrotte woningen en (bedrijfs)gebouwen. Voor het zover komt proberen het gemeentebestuur en Woonwijzer Meetjesland eigenaars ertoe aan te zetten hun woning opnieuw in gebruik te nemen door renovatie, verkoop of verhuur. Daarvoor krijgen ze ondersteuning, zowel financieel als technisch.

Als een eigenaar zijn woning dan nog laat leegstaan, volgt een heffing. Woningen die twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen op het leegstandsregister, worden belast met een leegstandsheffing.

Woonwijzer Meetjesland

Zitdag Ursel

  • op woensdag van 11.00 tot 12.00 uur

  • Eekloseweg 6 – 9910 Ursel

  • 0473 64 81 30

Zitdag Knesselare

  • op donderdag van 17.00 tot 19.00 uur

  • De Plaats 14 – 9910 Knesselare

  • 09 325 74 56