Landbouwschade door aanhoudende droogte: schade melden kan nog tot en met 17 augustus

De aanhoudende droogte van de afgelopen weken laat zijn sporen na bij land- en tuinbouwbedrijven. Het is belangrijk dat land- en tuinbouwers die schade hebben geleden door de droogte, dat zo snel mogelijk aangeven bij de gemeente. Dat kan nog tot en met vrijdag 17 augustus om 12.00 uur.

Landbouwers die schade hebben geleden, kunnen die hier aangeven of op de milieudienst van de gemeente Knesselare, elke werkdag van 8.30 tot 12.00 uur, op woensdag ook van 14.00 tot 16.00 uur en op donderdag van 16.00 tot 19.00 uur. De milieudienst contacteert dan de landbouwschadecommissie, die ter plaatse komt om een “proces-verbaal van vaststelling van schade aan teelten” en een schatting van de geleden schade te maken. Dit pv is door de landbouwer verplicht aan te leveren wanneer ze  later bij Departement Landbouw en Visserij of bij het rampenfonds (bij officiële erkenning als ramp) een aanvraag willen indienen voor een tegemoetkoming.

Het is belangrijk dat deze vaststelling tijdig (voor de oogst) gebeurt. Bij de aanvraag tot vaststelling van schade voegt men best al een aanwijzing van de aard van de schade. Het werk van de schattingscommissie wordt immers eenvoudiger als ze vóór het plaatsbezoek de ligging van de getroffen percelen, de teelten en de oppervlakten al kent.

2018-08-14T10:33:11+00:00