Klachtenbehandeling2018-02-01T12:00:53+00:00

Klachtenbehandeling

Klachten

Klachtenformulier

Stap 1 van 2

50%
  • Contact

Extra info

Als je niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente, een dienst of een ambtenaar je heeft behandeld, kun je een klacht indienen.

Het gemeentebestuur beschouwt klachten als waardevolle feedback op haar dienstverlening. Klachten zijn een nuttig instrument voor kwaliteitsverbetering. Aarzel niet als je een klacht wil indienen. Hoe sneller het gemeentebestuur op de hoogte is, hoe sneller we een oplossing kunnen bieden.

De klachtencoördinator van de gemeente onderzoekt klachten over de dienstverlening van het gemeentebestuur en de administratie.

Hoe?

  • Online
  • E-mail: secretaris@knesselare.be
  • Telefonisch: 09 325 74 57
  • Brief: Gemeentebestuur Knesselare – De Plaats 14, 9910 Knesselare

Wat hebben wij nodig?

  • Een klacht verloopt via een vastgelegde procedure. Om een klacht goed en snel te behandelen hebben wij deze gegevens nodig:
  • Naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer en/of e-mailadres).
  • Duidelijke omschrijving van de klacht.
  • Datum waarop je de klacht indient.

Klachtencoördinator

Els Van Cleemput