Kadaster2018-02-01T14:07:23+00:00

Kadaster

Op een uittreksel uit het kadaster staan de naam van de eigenaar van het onroerend goed, de aard, kadastrale gegevens, het kadastraal inkomen en het jaar van de bouw.

De notaris vraagt de gegevens op, nodig voor de verkoop en het opmaken van een verkoopakte. Je kunt ook zelf informatie opvragen over een onroerend goed of een kadasterplan aanvragen.

Een uittreksel krijg je meteen, voor plannen en complexe opzoekingen is meer tijd nodig. Kadastrale plannen liggen ook ter inzage op de dienst Grondgebiedzaken, maar hier kan geen kopie afgeleverd worden.