Inkomensgarantie voor ouderen2018-02-01T13:58:49+00:00

Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken.

Om na te gaan of je recht hebt op de IGO worden je bestaansmiddelen en die van je eventuele huwelijkspartner of wettelijk samenwonende in kaart gebracht.

Hoe?

IGO aanvragen kan, online via het Portaal van de Sociale Zekerheid (met token of eID), of persoonlijk, bij het OCMW, dat je vraag doorstuurt naar de Rijksdienst voor Pensioenen.

Meebrengen?

Identiteitskaart.