IBO Hemelrijk Knesselare2018-02-07T11:59:41+00:00

IBO Hemelrijk Knesselare

IBO Hemelrijk (Initiatief Buitenschoolse Opvang) heeft een capaciteit van 71 plaatsen. Het IBO ligt in het parkdomein Hemelrijk in de vernieuwde en aangepaste gebouwen van de vroegere sigarenfabriek Cogétama. Het IBO richt zich tot kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar die in Knesselare wonen of er school lopen.

Visie

Het IBO is een aanvulling op de opvoeding thuis, een deel van de vrije tijd en een element van sociale opvoeding. ‘Een kwaliteitsvolle opvang aanbieden aan kinderen die bij ons hun vrije tijd komen doorbrengen’, luidt de visie. ‘Een opvang waar kinderen zich thuis voelen, waar ze kunnen spelen met wie en met wat ze willen, waar bezig zijn belangrijker is dan presteren, waar ze samen met anderen prettige en minder prettige ervaringen opdoen en zo hun sociale ontwikkeling bevorderen…’

Kostprijs

De ouderbijdrage wordt berekend op basis van de aanwezigheidsduur van je kind. Bij voor- en naschoolse opvang betaal je 1,07 euro per begonnen half uur. Op woensdagnamiddag, schoolvrije- en vakantiedagen gelden er 3 tarieven: opvang van minder dan 3 uren kost 4,29 euro, opvang tussen 3 en 6 uren 6,43 euro en opvang van 6 uren of meer 12,87 euro. Bij de opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op eenzelfde dag wordt 25 percent korting toegekend op de totale ouderbijdrage. De opvangprijzen zijn gekoppeld aan de index.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement voor het IBO vind je hier. Ouders moeten ook een schriftelijke overeenkomst ondertekenen.

Inschrijven

Wie gebruik wil maken van de buitenschoolse kinderopvang moet vooraf inschrijven. Een afspraak maken met de verantwoordelijke is aangewezen. Ann Colpaert, diensthoofd van het IBO en contactpersoon voor de ouders, is alle dagen bereikbaar op kantoor.