Huurtoelage/huurwaarborg2018-02-01T13:50:42+00:00

Huurtoelage/huurwaarborg

De huurwaarborg is een bedrag dat de huurder bij de start van het huurcontract stort op een geblokkeerde rekening op zijn naam. Na het aflopen van de huur krijgt de huurder het bedrag terug als hij alle plichten volgens het huurcontract is nagekomen. Wanneer de huurder bijvoorbeeld schade heeft toegebracht aan de huurwoning zal de verhuurder de kosten hiervoor met de huurder overeenkomen en afhouden van de huurwaarborg. De huurder kan de huurwaarborg of het overeengekomen deel enkel terugkrijgen met een schriftelijk akkoord van de verhuurder.
De huurwaarborg bedraagt 2 maanden huur. Als de huurder de waarborg in schijven wil betalen, bedraagt de huurwaarborg 3 maanden huur.

Tussenkomst OCMW
Wie te weinig geld heeft om de huurwaarborg van een nieuwe woning te betalen, kan vragen aan het OCMW om de waarborg voor te schieten. Het OCMW sluit dan een overeenkomst met een bankinstelling voor een bedrag gelijk aan maximaal 3 maanden huur. Het OCMW onderzoekt de aanvraag tot tussenkomst in de huurwaarborg en zal nagaan of de aanvrager aan de voorwaarden voldoet om door het OCMW ondersteund te worden.
De volledige waarborg betaal je in schijven terug met een minimum van 25 euro per maand. Eerst moet een aanvraag worden ingediend bij je bank.

Meebrengen?
• Identiteitskaart
• Overzicht van inkomsten en uitgaven van de laatste maanden
• Nieuw huurcontract