Huisvesting2018-02-07T09:01:00+00:00

Huisvesting

Het OCMW probeert een geschikte woonst te vinden voor mensen met huisvestingsproblemen. Dat is niet altijd even gemakkelijk omdat het aanbod betaalbare huurwoningen in de gemeente beperkt is.
Het OCMW stelt in het domein Hemelrijk 16 bejaardenwoningen ter beschikking. Inwoners van Knesselare en Ursel krijgen voorrang bij de toewijs van één van die woningen.

Voorwaarden?
• Minstens 60 jaar zijn (bij koppels volstaat het dat één van beiden de leeftijd van 60 heeft bereikt)
• Geen eigenaar zijn van een onroerend goed, niet in geheel of gedeeltelijk vruchtgebruik

Hoe?
Na een sociaal onderzoek door een maatschappelijk werker beslist het Vast Bureau over de al dan niet toewijzing van een woning. Het OCMW kan naast deze bejaardenwoningen ook woningen in onderverhuring ter beschikking stellen van kansarme gezinnen of alleenstaanden.

Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen

Soms verwijst het OCMW door naar de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen (Eeklo), die sociale woningen bouwt voor en verhuurt aan mensen met lagere inkomens én sociale leningen ter beschikking stelt. In Knesselare zijn er sociale woningen in De Bethune en de Hemelrijkstraat, in Ursel in de Cardijnlaan. De komende jaren komt er, verspreid over Ursel en Knesselare, nog een mix van 50 sociale koop- en huurwoningen.

Wie in aanmerking wil komen voor een sociale woning, moet zich eerste inschrijven bij de MBV via het inschrijvingsformulier, dat je persoonlijk moet indienen.
De sociale woningen worden toegewezen volgens de chronologische volgorde van de inschrijvingen. Er gelden ook voorrangsregels. De wachtperiode voor de toewijs van een sociale woning kan sterk variëren en is afhankelijk van de keuze van de type woningen en van de gevraagde gemeente.

De MBV houdt ook zitdagen op afspraak in het Sociaal Huis.