Doe mee aan de handelaarsenquête

In maart krijgen alle Knesselaarse detailhandelaars een enquête toegestuurd, die polst naar vestigingsredenen, parkeerbeleid, aankleding van de handelskern, toegankelijkheid van handelspanden… Ook de fusie met Aalter komt aan bod.

Met de handelaarsenquête wil de gemeente Knesselare inzicht krijgen in de noden van de lokale detailhandelaars, het lokaal economisch beleid evalueren en acties vastleggen voor de toekomst. Bedoeling is de aantrekkingskracht van de handelskernen te verhogen en werken aan een gedragen detailhandelsbeleid, in overleg met de sector. Detailhandel speelt immers een belangrijke rol in de leefbaarheid van een dorp.

De lokale handelaars ontvangen de enquête begin maart in hun mailbox. We vragen hen om deze enquête online (dus via de link in de mail) in te vullen. De enquête invullen neemt slechts vijftien minuten in beslag. Voor 15 april moeten alle enquêtes ingediend zijn.

Wie geen enquête kreeg of wie vragen heeft, kan terecht bij toerismecoördinator Annelies Van Laecke op 0473 64 81 85 of via annelies.vanlaecke@knesselare.be.

De handelaarsenquête is een initiatief van gemeente Knesselare, in samenwerking met het lokale Unizo-bestuur, Universiteit Gent en de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen. De provincie ondersteunt ook financieel. De resultaten en voorstellen voor de toekomst worden achteraf teruggekoppeld naar de ondernemers.

2018-03-22T15:47:40+00:00