Grof huisvuil2018-02-01T13:46:11+00:00

Grof huisvuil

Grof huisvuil wordt niet meer gezamenlijk opgehaald, wel op afroep en tegen betaling. Bekijk eerst goed of de spullen die je wil laten ophalen niet meer in aanmerking komen voor de Kringwinkel. Die komt nog bruikbare zaken gratis ophalen.

Wat wel?

Alle brandbare materialen (géén metalen), afkomstig van de normale werking van een huisgezin die niet in de restafvalzak kunnen en niet meer gerecycleerd of hergebruikt kunnen worden. Elk aangeboden stuk mag maar 2 meter hoog zijn en niet meer dan 60 kilogram wegen.

Wat niet?

Klein afval dat wordt aangeboden in zakken en dozen, metalen, elektro-apparaten, steengruis, roofing, golfplaten uit asbestcement, vlak glas en spiegels, afbraakmateriaal, sanitaire toestellen (wc, lavabo, bad), porselein, prikkeldraad en draadafsluiting, autobanden, treinbielzen, handels- en nijverheidsafval, gasflessen, ontplofbare producten en alles wat selectief wordt ingezameld.

Hoe?

Voor je écht grof vuil, telefoneer je elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur naar 0800 13 580. Je geeft naam, adres en de af te halen goederen. Op basis daarvan wordt een betalingsaanvraag opgemaakt. Wie buiten de kantooruren een aanvraag wil indienen, kan dat via het e-loket van IVM.

Na ontvangst van betaling ontvang je een bevestiging met de concrete ophaaldag. Enkel het aangeboden afval, zoals op de aanvraag vermeld, wordt opgehaald. Je betaalt 40 euro voor maximaal 3 m³ grof huisvuil. Per extra m³ wordt 10 euro extra aangerekend. Grof vuil kun je ook naar het recyclagepark van Maldegem brengen.