Grachten en waterlopen2018-02-01T13:44:05+00:00

Grachten en waterlopen

Overwelvingen of inbuizingen van grachten zijn enkel toegelaten mits een goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen. Een machtiging wordt eerder bij uitzondering toegestaan.

Onderhoud en bescherming

Een goed onderhouden gracht is belangrijk voor een goede afwatering en biedt ruimte voor buffering, waardoor grachten en beken minder snel buiten de oevers treden. Daarom is het ook af te raden om grachten in te buizen, te bekleden met waterdichte elementen of te versmallen met rechte wanden.

Om fauna en flora te beschermen is het verboden om de grachten en de bermen tot een meter naast de gracht te sproeien met herbiciden of pesticiden.

De gemeente onderhoudt de grachten langs de wegen, grachten op privaat domein moeten de eigenaars zelf voor hun rekening nemen.

Samen met de buren

De gemeente Knesselare roept alle bewoners op om op de grachten op privaat terrein terug in goede staat te brengen en te onderhouden, of door verdwenen grachten terug open te leggen.

Buren kunnen voor onderhoudswerken de handen in elkaar slaan of ten minste in overleg gaan, zodat de inspanningen ook zinvol zijn. Wanneer één buur zijn gracht niet onderhoudt, heeft het werk van de rest veel minder nut en effect. De gemeente Knesselare staat altijd klaar met advies en blijft verder werk maken van een goed beheer en onderhoud van haar openbare grachten.