Gewestplan2018-02-01T13:42:33+00:00

Gewestplan

Vroeger maakte de Vlaamse overheid gewestplannen. Bestemmingen worden de laatste jaren vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).

De gewestplannen blijven wel gelden op de plaatsen waar ze (nog) niet vervangen zijn door deze nieuwe plannen en omvatten ondermeer alle zoneringsplannen en woonuitbreidingsgebieden.

Je kunt het Gewestplan raadplegen op de dienst Stedenbouw of op de website van Geopunt Vlaanderen.